„JA czyli KTO – TY”

Image
Cel
Program „TY” pomaga dzieciom pokonywać napotkane przez nich trudności w tym okresie. Przede wszystkim pomaga w radzeniu sobie z silną wrażliwością. Dzieciom w tym wieku bardzo łatwo jest sprawić przykrość i zranić, dlatego tak ważna jest akceptacja dziecka. Kolejną trudnością na tym etapie są silne emocje, przede wszystkim agresja zauważalna u chłopców oraz ostracyzm u dziewczynek. Cykl zajęć skupia się na osiąganiu postępów w inteligencji emocjonalnej, uzyskanych poprzez koncentrację uwagi na empatii oraz aktywnym słuchaniu. Skupia się na odczuwaniu rezonansu emocjonalnego oraz na uruchomieniu duchowości uczniów.
Metody
Podczas zajęć realizowana jest autorska metoda, w której wykorzystywane są podręczniki z ćwiczeniami dla dzieci w celu zapewnienia rozwoju kompetencji emocjonalnych, społecznych oraz poznawczych. Dodatkowo trenerzy korzystają z indywidualnych kart pracy, autorskich rozsypanek zdjęciowych, a także emonakładek.

Co zyska dziecko?
Spotkaniom dziecko zawdzięcza umiejętność dbania o istotne wartości oraz zachowywanie balansu w trosce o siebie i innych. Dziecko pozyska wiedzę, w jaki sposób kierować swoimi emocjami, aby jego działania były przemyślane i konstruktywne. Przede wszystkim młody człowiek dowie się jak uporać się ze złością i stresem napotykanym w szkolnych murach, a co za tym idzie będzie coraz częściej działać na pozytywnych emocjach.
© 2023 edukacjaemocjonalna.pl. All Rights Reserved.