Misja Ośrodka Akademii JA „mam eMOCje”

„Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów.
Ma prawo do posiadania własnego zdania.
Ma prawo do szacunku.
Nie ma dzieci – są ludzie.”

Janusz Korczak
Jesteśmy Ośrodkiem Akademii JA w Warszawie „mam eMOCje”. Działamy w Śródmieściu, na Bielanach, Żoliborzu i Woli. Oferujemy autorskie programy wspierające rozwój emocjonalno - społeczny dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym.
Naszą misją jest edukacja dzieci i młodzieży, w trosce o rozwój sfery emocjonalno – społecznej uczestników zajęć. Zapewniamy dziecku możliwość rozwoju w sposób bardzo przystępny i dostosowany do jego poziomu rozwoju. Jesteśmy w stanie to zagwarantować dzięki programowi przygotowanemu przez Akademię JA, opracowanym scenariuszom zajęć dostosowanych do wieku uczestnika oraz zaangażowaniu wykwalifikowanych trenerów.

Dziecko, które bierze udział w naszych zajęciach:

 • adekwatnie rozpoznaje i nazywa przeżywane emocje;
 • adekwatnie rozpoznaje emocje innych osób;
 • dobrze radzi sobie z odczuwanymi emocjami (włączając trudne emocje);
 • łatwiej radzi sobie ze stresem i sytuacjami trudnymi/stresującymi;
 • buduje stabilne i adekwatne poczucie własnej wartości oraz swoją tożsamość;
 • będzie asertywne, pewne siebie i zdecydowane;
 • będzie potrafiło rozmawiać o swoich emocjach;
 • nauczy się jak rozwiązywać napotkane trudności;
 • rozwinie umiejętności w rozwiązywaniu konfliktów;
 • będzie potrafiło wyznaczać swoje granice oraz szanować granice innych osób;
 • będzie miało poczucie sukcesu i budowało swoją motywację wewnętrzną.

Rodzic zyskuje:

 • łatwość komunikacji z dzieckiem;
 • świadomość na temat przeżywanych emocji przez dziecko;
 • spokój ducha, ponieważ wie, że pociacha poradzi sobie w sytuacjach trudnych/stresujących;
 • wiedzę pozyskiwaną od dziecka (jedność rodziny), w jaki sposób mówić o swoich emocjach i jak o nich rozmawiać;
 • świadomość na temat rozwoju emocjonalnego i społecznego własnego dziecka;
 • dobre relacje z dzieckiem, poprawę relacji w rodzinie;
 • wewnętrzny spokój, ponieważ program Akademii JA to także profilaktyka uzależnień;
 • świadomość tego, że każda emocja jest ważna i potrzebna.

W placówkach oświatowych, które wprowadzają do swej oferty nasze zajęcia:

 • nauczyciele realizują podstawę programową w zakresie umiejętności psychospołecznych;
 • nauczyciel po szkoleniu trenerskim z programów Akademii JA zwiększa swoje kompetencje – osobiste i zawodowe. Nauczyciel, który potrafi rozpoznawać emocje, mówić o nich, wyjaśnić, lepiej radzi sobie w pracy z uczniami i w kontakcie współpracownikami i rodzicami;
 • zwiększa się atrakcyjność zajęć w danej placówce, a także jej prestiż;
 • poprawiają się relacje na płaszczyźnie nauczyciel-rodzic, a także relacje rówieśnicze, co przekłada się na cały system i jakość edukacji;
 • zwiększa się gotowość do rozmowy o trudnych sprawach – nauczyciele lepiej radzą sobie z pojawiającymi się problemami;
 • zwiększa się rozumienie zachowań uczniów, a także polepsza się kontakt z nimi – nauczyciele, którzy mają samoświadomość oraz empatię, potrafią adekwatnie reagować na różne sytuacje;
 • nauczyciel zna „typy uczniów“ i potrafi dostosować do nich swoje działania, co zwiększa skuteczność jego pracy.
Naszym celem jest wspieranie rozwoju młodych ludzi, rozwijanie ich poczucia własnej wartości oraz umiejętności współpracy,
tak by w przyszłości wyrośli na pewnych siebie 
dorosłych, którzy umieją radzić sobie z wyzwaniami, jakie stawiać będzie przed nimi życie.
© 2023 edukacjaemocjonalna.pl. All Rights Reserved.