O Ośrodkach Akademii JA

„Nie można zmusić ziarna do kiełkowania i rozwoju, można
jedynie stworzyć warunki zezwalające na to, by ziarno
rozwinęło wszystkie tkwiące w nim możliwości.“

Carl Rogers
Założycielki Akademii JA prowadząc szkolenia dla klientów biznesowych i poruszając temat emocji, bardzo często spotykały się z pytaniami: „Dlaczego w szkole nas tego nie uczyli?”, co skłoniło je do pochylenia się nad tym tematem. Bardzo szybko doszły do wniosku, że jest to sprawa niezmiernie ważna, a zarazem tak bardzo pomijana w edukacji. Uznały, że odpowiednie i świadome rozwijanie emocji powinno zacząć się już we wczesnym dzieciństwie i trwać do pełnoletności. Nie jest to jednak przełomowe podejście, ponieważ potwierdzają to już Stuart Shanker pisząc o nauce samoregulacji, Jasper Juul edukując o sposobach radzenia sobie z emocjami czy dr Agnieszka Zielonka tworząc teorie psychologiczne odnośnie radzenia sobie ze stresem.

W placówkach edukacyjnych w naszym kraju praca z emocjami najczęściej kończy się na pojedynczych lekcjach godziny wychowawczej lub na uczestniczeniu dzieci i młodzieży w programach profilaktycznych, co absolutnie nie spełnia wymagań oraz nie zaspokaja potrzeb tych młodych ludzi. Polską rzeczywistością jest interwencja i rozmowy o emocjach dopiero w sytuacjach bardzo skrajnych i niebezpiecznych (agresja słowna, fizyczna, autoagresja). Są kraje takie jak na przykład Dania, gdzie w szkołach poświęca się godzinę w tygodniu na zajęcia o emocjach. Dzieci uczą się w jaki sposób rozmawiać, jak rozpoznawać swoje emocje oraz emocje innych. Dzięki temu posiadają wiedzę jak radzić sobie z trudnościami oraz w jaki sposób rozwiązywać różnego rodzaju konflikty.

Każdy z nas niezmiennie doświadcza przeróżnych emocji, dlatego tak ważne jest, aby pracować nad nimi w sposób systematyczny i wytrwały przy dokładnej ich analizie, co zaowocuje ich zrozumieniem i aprobatą. Praca nad emocjami w szkołach prowadzona jest w sposób niesystematyczny, dlatego w dalszym ciągu są poszukiwane metody i techniki realizacji tego zagadnienia. Szkoła często narzuca swoim uczniom ściśle określone normy i zasady realizowane i egzekwowane poprzez zakazy i nakazy, niestety nie tłumacząc i nie ucząc dzieci w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach trudnych.

Założycielki Akademii JA postanowiły stworzyć program wspierania rozwoju emocjonalno - społecznego dla dzieci i młodzieży. Przez dr Agnieszkę Zielonkę pracowany został program dla dzieci uczęszczających do przedszkoli oraz dla dzieci i młodzież ze szkół podstawowych i średnich.

Program ten realizowany jest aktualnie w całej Polsce w ramach Ośrodków Akademii JA, współpracujących z Akademią JA.

W Ośrodkach pracują trenerzy, którzy szkolą się i zdobywają uprawnienia w Akademii JA, a następnie podlegają ocenie dokonywanej przez Akademię JA.
Image
Image
0
Programów
rozwojowych
Image
0
Ośrodków
w Polsce
Image
0
Uczestników
zajęć

Więcej informacji o Akademii JA znajdziesz tutaj:

© 2023 edukacjaemocjonalna.pl. All Rights Reserved.