Czym zajmuje się Akademia JA?

Image
Akademia JA w swojej ofercie posiada szereg szkoleń i warsztatów kierowanych do różnych grup społecznych. Akademia JA dostrzega potrzebę całościowego podejścia do rozwoju człowieka, stąd proponuje w swojej ofercie m.in.:
  • Akademię Coachingu PETRICHOR (program szkoleń, dzięki któremu uczestnicy pozyskują gruntowną wiedzę potrzebną do wykonywania zawodu coacha),
  • Akademię Samorozwoju ALOGO (program skupia się przede wszystkim na rozwoju własnym uczestników),
  • Akademię Trenera PHARUS (program przeznaczony jest dla każdej zainteresowanej osoby, której umiejętności trenerskie mogą okazać się być przydatne w pracy zawodowej, np. nauczyciele, team leaderzy czy instruktorzy),
  • Akademię ANOICHTO (szczególnie przydatna okazać się może ludziom, którzy na co dzień czy w swojej pracy zawodowej muszą polegać na pozytywnych kontaktach międzyludzkich, np. menadżer, nauczyciel, rodzic, lider, trener, instruktor, przedstawiciel firmy, zarządca biznesu),
  • Akademię Emocji ISTANOME (to połączenie Akademii Trenera Pharus i dodatkowej umiejętności jaką jest praca nad rozwojem emocjonalnym dzieci i młodzieży z wykorzystaniem autorskich programów Akademii JA - „Oto JA” i „JA czyli KTO?”),
  • Akademię KARDIA (to ukłon w stronę osób potrzebujących wsparcia w sferze inteligencji emocjonalnej).
Wachlarz klientów Akademii JA jest bardzo szeroki. Zaczyna się od najmłodszych, którym Akademia JA proponuje zajęcia wspierające rozwój emocjonalno - społeczny, poprzez szereg osób pracujących nad własnym rozwojem osobistym, kończąc na coachach i trenerach.
Akademia JA zajmuje się także szkoleniami przeznaczonymi dla całych przedsiębiorstw przygotowując ich do zdrowego, sprawnego i wydajnego zarządzania. Akademia JA posiada w ofercie rozwiązania doradczo – szkoleniowe skierowane do przedstawicieli biznesu i oświaty, a także rodziców.
Akademia JA regularnie wprowadza na rynek nowe rozwiązania i oferty dla klientów.

Więcej informacji o Akademii JA znajdziesz tutaj:

© 2023 edukacjaemocjonalna.pl. All Rights Reserved.