Założycielki Ośrodka Akademii JA „mam eMOCje”

Gdy się poznały głównym tematem ich rozmów były dzieci i ich rozwój. Wymieniały się doświadczeniami – Paulina była już mamą i na co dzień starała się sprostać wyzwaniom, jakie niesie ze sobą macierzyństwo, a Kasia była nauczycielką, zatem miała solidną wiedzę wyniesioną ze studiów pedagogicznych oraz doświadczenie w pracy z dziećmi zarówno w wieku szkolnym jak i przedszkolnym. Obie fascynował świat dziecięcych emocji. Obie miały podobne „podejście” do dzieci. Na pierwszym miejscu stawiały relację. Obie ubolewały nad faktem, że placówki edukacyjne mają niedostateczną ofertę zajęć z emocjami dla dzieci. Obie widziały potrzebę pracy nad emocjami – Paulina u swoich dzieci, a Kasia u swoich uczniów. Paulina poszukując zajęć dodatkowych dla swojego starszego syna, odkryła Akademię JA i jej ofertę zajęć rozwijających inteligencję emocjonalną u dzieci. Wówczas obie zapragnęły otworzyć Ośrodek Akademii JA w Warszawie i wnieść swój wkład w rozwój emocjonalny dzieci. Na co dzień razem pracują, wciąż rozwijając Ośrodek Akademii JA, ale też przyjaźnią się i często razem spędzają czas poza pracą – jednak także wtedy głównym tematem ich rozmów są dzieci.

PAULINA
JANIKOWSKA - MIZERA

KATARZYNA
PAWLAK

© 2023 edukacjaemocjonalna.pl. All Rights Reserved.