Oferta

Rodzice, bez wyjątku, pragną aby ich dzieci stały się pewnymi siebie dorosłymi. Marzeniem każdego z nich jest, żeby dzieci znały swoją wartość i radziły sobie jak najlepiej z wyzwaniami oraz trudnościami jakie stawiać będzie przed nimi los. Na chwilę obecną brakuje systemowej troski o sferę kompetencji emocjonalno – społecznych. Badania Health Behaviour in School-aged Children (HBSC) we współpracy ze Światową Organizacją Zdrowia nie napawają optymizmem. W badaniu uczestniczyły 43 kraje europejskie, a wyniki są zatrważające i pokazują, że polskie nastolatki mają bardzo zdeformowany obraz samych siebie, co z kolei wynika z bardzo niskiej samooceny. W ostatecznym rozrachunku polskie nastolatki miały najgorszą samoocenę w Europie. W zaokrągleniu 1/3 młodzieży w Polsce ma objawy depresji, z kolei 1/100 posiada myśli samobójcze. Taka statystyka daje konkretne objawy w przyszłości, mianowicie młodzi ludzie posiadają duże problemy na swojej drodze kariery zawodowej. Nie potrafią się odnaleźć na rynku pracy, a pracodawcy zarzucają im nielojalność, roszczeniowość oraz brak chęci do angażowania się.
W myśl regule: LEPIEJ ZAPOBIEGAĆ NIŻ LECZYĆ, naszym celem jest umacnianie dzieci już od najmłodszych lat tak, aby wyrosły na świadomych ludzi, którzy są elastyczni, a umiejętność radzenia sobie w sytuacjach problemowych nie nastręcza im trudności. Zadajesz sobie pytanie: W jaki sposób? Za pomocą programu wspierania emocji, od wieku przedszkolnego, aż do końca edukacji w szkole. Jest to odpowiedni sposób, aby pomóc dziecku w jego przyszłej drodze.

Programy, które proponujemy są swoistą odpowiedzią na potrzeby rynku:

Każdy rodzic martwi się w jaki sposób wychowywać swoje dziecko, tak aby wspomagać jego rozwój w sposób całościowy i właściwy. Tego typu rozterki spowodowane są coraz większą wiedzą i świadomością rodziców na temat prawidłowego rozwoju dziecka, a co za tym idzie, coraz większymi wymaganiami odnośnie placówek edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych.
Pracodawcy wymagają od nowego pracownika pełnego zaangażowania oraz umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych. Chcą, aby nowy członek zespołu bez zastrzeżeń funkcjonował w grupie i podejmował przemyślane decyzje. Tymczasem sprawy wyglądają zupełnie inaczej, ponieważ pracodawcy narzekają na brak odpowiedzialności pracowników oraz na ich nieadekwatną ocenę własnych umiejętności.
Nauczyciele nauczania przedszkolnego i szkolnego są zatrwożeni problemami wychowawczymi, które z roku na rok są większe. Skutki są natychmiastowe i widoczne gołym okiem, dzieci nie posiadają umiejętności prawidłowego funkcjonowanie w grupie oraz adekwatnego radzenia sobie z emocjami.
Z punktu widzenia medycyny sprawa wygląda tak samo źle, ponieważ w Polsce na depresję cierpi aż 1,5 mln osób, a sama choroba znajduje się na 4 miejscu chorób najbardziej rozpowszechnionych. Smutnym faktem jest, że nie oszczędza ona zarówno dzieci jak i młodzieży, aż 11% osiemnastolatków cierpi na depresję. Dlatego tak ważnym dla zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży jest rozwój poczucia własnej wartości i świadomości swoich uczuć oraz umiejętności rozwiązywania problemów.
© 2023 edukacjaemocjonalna.pl. All Rights Reserved.